torsdag 22 mars 2012

Varför läsa klassikerna?

I Italo Calvinos essäsamling Varför läsa klassikerna tar Calvino upp 21 olika klassiker som han närskådar. I kronologisk ordning behandlas valda verk från olika tidsepoker; antiken, renäsanssen, upplysningen, romantiken och framåt. I varje text diskuterar han ett verk där gestalterna och karaktärerna liksom den tid då verket utspelas får utrymme.
Det råder ingen tvekan om att Calvino är en mycket beläst och litterärt kunnig person. Trots att jag både är latinare och litteraturvetare och emellanåt tar mig an en och annan klassiker har Calvino inte valt just de klassiker jag har läst eller har på min läslista utan han har val lite mer sällsynta klassiker som kanske inte "vanligt folk" läser. Läsningen av Varför läsa klassikerna blir därför svårtläst och tung. Några texter har Calvino inte satt ut utgivningsåret för texten varför jag varit tvungen att ta till uppslagsverk för att få verket tidsbestämt.
Calvino utgår också i sina essäer att läsaren har en viss förförståelse av de texter han tar upp.
Det har varit en krävande läsning men jag har nog lärt mig ett och annat.
I inledningskapitlet ger Calvino sin syn på vad en klassiker är och varför man ska läsa dem. Det kapitlet var den stora behållningen av boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar